Gadangme Internet Forum is 10 years old today!!!!!

Happy New Year and Happy Decade to the Gadangme Internet Forum [youtube http://youtube.com/w/?v=dUdlUWCw8RE] Afi oo afi/ Afi naa akpe wo/ Kpaanyo anina wo/ Woye Gbo ni woye Gbiena/ Wofe moomo/ Alonte din ko akafo woten/ Ni akpa adiden ni wodze oshra mii/ Afi aya ni ebanina wo/ Ni wosee afi wotashi neke noo/ Ni wona […]